bip.gov.pl
RSS
A A A K
SmodBIP

Sprawozdania finansowe

Sprawozdania finansowe opublikowano na podstawie § 34 ust. 9 rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 września 2017 r. w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2017 r., poz. 1911 z późn. zm.).Opublikował: Sylwia Lasocka
Publikacja dnia: 12.05.2020
Podpisał: Sylwia Lasocka
Dokument z dnia: 12.05.2020
Dokument oglądany razy: 413