bip.gov.pl
RSS
A A A K
SmodBIP

Kontrole zewnętrzne

Wystąpienie pokontrolne z kontroli problemowej przeprowadzonej przez Oddział Ekonomiczny Wojewódzkiej Stacji Sanitarno - Epidemiologicznej w Poznaniu  w dniu 20.05.2019- pobierz

Wystąpienie pokontrolne z kontroli kompleksowej przeprowadzonej przez WSSE w Poznaniu dnia 06-07.05.2019 r. -pobierz

Protokół z kontroli przeprowadzonej przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych, Wydział Kontroli Płatników Składek w Pile, ul. Drygasa 7, 64-920 Piła w dniach 24.05.2019 r., 27 - 31.05.2019r.-pobierz

Raport z audytu wewnętrznego - pobierz

Projekt wystąpienia pokontrolnego z kontroli problemowej przeprowadzonej przez Oddział Higieny Dzieci i Młodzieży Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Poznaniu w dniu 20.03.2018r. - pobierz

Wystąpienie pokontrolne z kontroli problemowej przeprowadzonej przez Oddział Zapobiegawczego Nadzoru Sanitarnego Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Poznaniu w dniu 18.09.2018r. - pobierz

Wystąpienie pokontrolne z kontroli problemowej przeprowadzonej przez Oddział Higieny Komunalnej Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Poznaniu w dniu 10.07.2017r. - pobierz

Wystąpienie pokontrolne z kontroli problemowej przeprowadzonej przez Oddział Zapobiegawczego Nadzoru Sanitarnego Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Poznaniu w dniu 30.03.2017r. - pobierz

Wystąpienie pokontrolne z kontroli problemowej przeprowadzonej przez Oddział Oświaty Zdrowotnej i Promocji Zdrowia Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Poznaniu w dniu 30.03.2017r. - pobierz

Wystąpienie pokontrolne z kontroli problemowej przeprowadzonej przez pracowników Oddziału Higieny dzieci i Młodzieży WSSE w Poznaniu w dniu 21.09.2015r. - pobierz

Wystąpienie pokontrolne z kontroli kompleksowej przeprowadzonej przez WSSE w Poznaniu w dniach 30.03-31.03.2015r. - pobierz

Wystąpienie pokontrolne z kontroli problemowej przeprowadzonej przez pracowników Oddziału Higieny Dzieci i Młodzieży WSSE w Poznaniu w dniu 28.05.2014r. - pobierz

Wystąpienie pokontrole z kontroli problemowej przeprowadzonej przez Oddział Oświaty Zdrowotnej i Promocji Zdrowia WSSE w Poznaniu w dniu 28.04.2014r. - pobierz

Protokół z kontroli przeprowadzonej przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych, Wydział Kontroli Płatników Składek w Pile, ul. Drygasa 7, 64-920 Piła w dniach 08.04.2014r. - 14.04.2014r. - pobierz

Wystąpienie pokontrolne z kontroli problemowej przeprowadzonej przez Oddział Higieny Komunalnej WSSE w Poznaniu w dniu 03.10.2013r. - pobierzOpublikował: Sylwia Lasocka
Publikacja dnia: 26.06.2019
Podpisał: Sylwia Lasocka
Dokument z dnia: 26.06.2019
Dokument oglądany razy: 1 618