bip.gov.pl
RSS
A A A K
SmodBIP

Ochrona danych osobowych

Od dnia 25 maja 2018 r. obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), wprowadzając szereg zmian w zasadach regulujących przetwarzanie danych osobowych.

Jednym z nich jest obowiązek informacyjny, który musi spełnić Administrator danych wobec osób, których dane osobowe przetwarza.

Zgodnie z art.13 ust.1 i ust.2 oraz zgodnie z art.14 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz.U.UE.L.2016.119.1 z 04.05.2016 r.) informujemy o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz o przysługujących Pani/Panu prawach z tym związanych:

1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Czarnkowie będący jednocześnie Dyrektorem Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Czarnkowie, z siedzibą przy ul. Zamkowa 8, 64-700 Czarnków, tel. 672552240, e-mail: psse.czarnkow@pis.gov.pl;

2)W przypadku wątpliwości lub pytań związanych z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych możliwy jest kontakt z Inspektorem Ochrony Danych - Maria Wawrzyniak drogą komunikacji elektronicznej, e-mail: iod@psse-czarnkow.pl lub listownie: Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Czarnkowie, ul. Zamkowa 8, 64-700 Czarnków.

3)Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji bieżącego i zapobiegawczego nadzoru sanitarnego.

4)Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.

5)Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo do ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu.

6)Posiada Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

7)Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres wynikajacy z przepisów prawa.

8)Podanie przez Panią/Pana danych osobowych w celu realizacji bieżącego i zapobiegawczego nadzoru sanitarnego w zakresie wymaganym ustawodawstwem jest obligatoryjne, w pozostałym zakresie dobrowolne.Opublikował: Sylwia Lasocka
Publikacja dnia: 12.06.2019
Podpisał: Lidia Ziemek-Kowalska
Dokument z dnia: 25.05.2018
Dokument oglądany razy: 677