bip.gov.pl
RSS
A A A K
SmodBIP
To jest wersja archiwalna z dnia 09.05.2019, zobacz aktualną wersję tej strony.
Zmiany wprowadzono z powodu:

Sprawozdania finansowe

Sprawozdania finansowe opublikowano na podstawie § 34 ust. 9 rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 września 2017 r. w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2017 r., poz. 1911 z późn. zm.).Opublikował: Lidia Ziemek-Kowalska
Publikacja dnia: 09.05.2019
Podpisał: Lidia Ziemek-Kowalska
Dokument z dnia: 09.05.2019
Dokument oglądany razy: 311