bip.gov.pl
RSS
A A A K
SmodBIP

Sposób uzyskania informacji

Jeżeli w Biuletynie Informacji Publicznej nie znajdziecie Państwo poszukiwanej informacji, prosimy o kontakt z Powiatową Stacją Sanitarno-Epidemiologiczną w Czarnkowie.

Zgodnie z art. 13 ust. 2 ustawy z 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej udostępnianie informacji na wniosek następuje bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku. Jeżeli informacja publiczna nie może być udostępniona w terminie 14 dni, podmiot zobowiązany do jej udostępnienia powiadamia w tym terminie o powodach opóźnienia oraz o terminie, w jakim  udostępni informację, nie dłuższym jednak niż 2 miesiące od dnia złożenia wniosku.

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Czarnkowie może odmówić udzielenia informacji niejawnych, określonych w ustawie z 22 stycznia 1999 r. o ochronie informacji niejawnych lub innych ustawowo chronionych.

Odmowa udzielenia informacji następuje w formie decyzji o odmowie udostępnienia informacji.Opublikował: Lidia Ziemek-Kowalska
Publikacja dnia: 07.05.2019
Podpisał: Lidia Ziemek-Kowalska
Dokument z dnia: 30.04.2019
Dokument oglądany razy: 297