bip.gov.pl
RSS
A A A K
SmodBIP

Petycje

Zasady składania i rozpatrywania petycji oraz sposób postępowania organów w sprawach dotyczących petycji określa Ustawa z dnia 11 lipca 2014r. o petycjach (Dz.U. z 2018r. poz.870).

Petycje 2018r.

Zbiorcza informacja o petycjach za 2018r.                                                                                       Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Czarnkowie nie rozpatrywał w 2018r. żadnej petycji.

Petycje 2017r.

Petycje złożone do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Czarnkowie w 2017r.

Lp. Wnoszący petycję   Data złożenia 

Skan   petycji 

Przedmiot petycji      Przewidywany termin załatwienia sprawy Informacja o sposobie załatwienia petycji
Brak Brak Brak Brak Brak Brak

Petycje 2016r.

Zbiorcza informacja o petycjach za 2016 rok:                                                                                      Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Czarnkowie nie rozpatrywał w 2016r. żadnej petycji.Opublikował: Lidia Ziemek-Kowalska
Publikacja dnia: 30.04.2019
Podpisał: Lidia Ziemek-Kowalska
Dokument z dnia: 03.03.2017
Dokument oglądany razy: 977